Myprotein Privaatsuspoliitika

Myprotein on pühendunud kaitsmaks meie klientide privaatsust. Palun võtke aega, et tutvuda selle teatega, mis selgitab meie poolt kogutavat informatsiooni teie kohta, selgitab kuidas seda kasutame ja annab teada teiepoolsetest õigustest. Hut.com Limited (“Myprotein”, “meie”) oleme  www.myprotein.ee  või mistahes sellega seonduva Äpi (“Veebilehega”) kaudu kogutud informatsiooni töötlejad.

Milliseid isikuandmeid meie teie kohta kogume?

Kogume teie isiklikke andmeid, kui need meile ise läbi Veebilehte kasutades annate:

 • Informatsiooni, mida meile Veebilehe kasutamisel annate (nt. teie nimi, kontaktandmed, sugu, tootearvustused ja mistahes muu info, mulle oma konto profiilile lisate);
 • Ülekannete ja arveldamise informatsioon, kui sooritate oste kasutades meie Veebilehte (nr. krediitkaardi/deebetkaardi detailid ja kohaletoimetamise informatsioon);
 • Andmeid teie suhtlusest meiega (nt. kui võtate ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga, suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu);
 • Informatsiooni, kui osalete võistlusel või võtate osa küsitlusest;  
 • Informatsiooni, mida kogutakse automaatselt kasutades küpsiseid ja teisi jälgimise tehnoloogiaid (nt. milliseid lehekülgi te vaatasite või kas vajutasite meie e-maili uuenduste linkidele). Võime koguda informatsiooni ka teie poolt kasutatava seadme kohta, millega meie Veebilehele sisenesite;
 • Muud informatsiooni, mida on Veebilehele vajalik anda, näiteks kui annate meile nõusoleku võime juurde pääseda teie asukohale.

Kui ostate ühest meie poodidest, võime kombineerida informatsiooni, mida meile poes andsite (nt. kui sooritate ostu või ühinete meie poe e-maili saajate nimekirjaga) ülaltoodud infoga.

Milleks me neid isikuandmeid kasutame?

Olenevalt sellest, kuidas kasutate meie Veebilehte, teie suhtlusest meiega, antud lubadest ja eesmärgist, milleks kasutame teie andmeid, võivad need isikuandmed sisaldada vajalikku:

 • Teie tellimuse täitmiseks ja internetikonto säilitamiseks.
 • Et hallata ja vastata mistahes päringutele või kaebustele, mis on tehtud meie klienditeeninduse meeskonnale.
 • Selleks, et personaliseerida teie jaoks Veebilehte ja näidata teile sisu, mille kohta arvame, et see võib teile kõige rohkem huvi pakkuda. Selleks toetume teie konto informatsioonile, ostude ajaloole ja sirvimistegevustele.
 • Veebilehe parandamiseks, säilitamiseks ja selle kasutamise jälgimiseks.
 • Turuuuringute jaoks, nt võime teiega ühendust võtta, et saada tagasisidet oma toodete kohta.
 • Selleks, et saata teile turundussõnumeid ja näidata sihtgrupile mõeldud reklaami. Selleks küsime eelnevalt teie luba, muul juhul on see keelatud.
 • Turvalisuse tagamiseks, et uurida pettust ja vajaduse korral kaitsta end või kolmandaid osapooli.
 • Täitmaks meie juriidilise ja regulatoorseid kohustusi.

Teie isikuandmete töötlemisel toetume andmekaitseseadusest tulenevalt järgmistele juriidilistele alustele:

 • Töötlemiseks on vajalik teiega lepingu sõlmimine või on sellele eelnevalt vaja teostada sammud teiega lepingusse astumiseks (kui olete teinud meilt ostu, siis kasutame teie isikuandmeid, et töödelda tellimuse täitmiseks teie makset).
 • Kuna oleme saanud teie käes nõusoleku (nt. juhul kui võtate meiega päringu tegemiseks ühendust, lisate oma konto profiilile valikulist informatsiooni või nõustute meilt turundusalast infot saama.
 • E-kaubanduse pakkujana on meie õigustatud huvi oma teenuseid edendada ja säilitada. Selleks, et pakkuda oma klientidele parimaid tooteid ja kogemust otsime alati võimalust oma klientide kohta rohkem teada saamiseks. Kasutame teie infot selleks, et pakkuda teile personaalsemat veebilehe külastust, et muuta seda teie jaoks toodete, pakkumiste ja vaate näol huvitavamaks.  

Meie Veebileht võib pakkuda teile võimalust enda konto profiilile lisainformatsiooni lisada, näiteks infot teie lehatüübi, nahatüübi, juuste tüübi, juuste seisukorra, treeningrežiimi, soorituslike eesmärkide, pikkuse ja kaalu kohta. Kohtleme seda informatsiooni äärmiselt tundlikult, sest mõistame, et see võib paljastada detaile näiteks teie tervise või etnilise päritolu kohta. Te ei pea seda informatsiooni meile pakkuma ja võite selle kustutada mistahes soovitud ajal.  

Turundus

Meile meeldib oma klientidega suhelda ning olenevalt teie turunduslikest eelistustest võime kasutada teie isiklikku infot turundussõnumite edastamiseks e-maili, telefoni või posti teel. Mõned sõnumid võivad olla kohandatud spetsiaalselt teile, põhinedes eelneval lehe sirvimisel, ostude aktiivsusel või muul informatsioonil, mida teie kohta omame.

Kui te ei soovi meilt enam turundusalast kommunikatsiooni saada (või soovite seda hakata saama!), saate muuta oma eelistusi mistahes ajal võttes meie ühendust (kontaktid allpool), klikkides ükskõik millise uudiskirja “loobu uudiskirjast” lingil või uuendades oma konti sätteid. Kui loobute turundusalasest informatsioonist, siis pange tähele, et võime teiega aeg-ajalt endiselt teenindusega seotud sõnumite edastamiseks ühendust võtta (nt.tellimuse ja tarne kinnitamiseks ja seoses teie juriidiliste õigustega).

Võite meie Veebilehe kuulutusi näha ka kolmandate osapoolte veebilehtedel, sealhulgas sotsiaalmeedias. Need kuulutused võivad olla küpsiste (mis jälgivad veebitegevust võimaldades meil pakkuda oma veebilehte külastanud klientidele reklaami) abil kohandatud spetsiaalselt teie jaoks.  Kui näete sotsiaalmeedias kuulutust võib see tuleneda asjaolust, et oleme seadistanud sotsiaalmeedia oma klientidele või kasutajatele, kes sobivad meie klientide demograafilise profiiliga,kuulutusi näitama. Mõnedel juhtudel võin see sisaldada teie e-maili aadressi sotsiaalmeediaga jagamist. Kui te ei soovi enam kohandatud kuulutusi näha, saate muuta oma brauseri ja kolmandate osapoolte veebilehtede küpsiste ja privaatsuse sätteid.  

Kellega me neid personaalseid andmeid jagame?

Jagame klientide isikuandmeid kolmandate osapooltega järgmistel juhtudel:

 • Teiste ettevõtetega firmagruppide raames, mis on vajalik Veebilehe opereerimiseks.
 • Oma tarnijate ja teenusepakkujatega, kes töötavad meiega koostöös, nt maksete töötlejate ja tarnefirmadega.
 • Oma professionaalsete ja juriidiliste nõustajatega.
 • Kolmandate osapooltega, kes tegelevad pettuste ennetamist ja tuvastamist.
 •  
 • Õiguskaitseorganite või teiste valitsusasutustega, nr.pettusest teatamisel või seaduslikule taotlusele vastates.  
 • Kui müüme mistahes ettevõtte vara, siis võivad meie klientide andmed potentsiaalsele ostjale avalikustatud olla. Sellisel juhul teeme omalt poolt mõistlikke katseid veendumaks, et ostja on piiritletud selle Privaatsuspoliitika tingimustega.  
 • Muul juhul, kui meil on teie nõusolek või oleme juriidiliselt sunnitud seda tegema.

Salvestamine ja säilitamine

Kasutame teenusepakkujaid üle kogu maailma. Sellest tulenevalt võidakse teie isiklikke andmeid töödelda riikides, mis asuvad Euroopast väljaspool, kaasa arvatud riikides, kus teil võib olla oma andmete üle vähem juriidilisi õigusi, kui kohaliku seaduse puhul. Kui toimetame isiklikke andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda kindlustame, et teie privaatsus on seaduse raames tagatud asjakohaste kaitsemeetmetega, eelkõige ELi lepinguliste standardklauslite alusel. Kui soovite nende kaitsemeetmete kohta rohkem infot palun võtke meiega ühendust.

Säilitame teie isiklikke andmeid nii kaua, kuni meil on selleks vajadust või neid ülaltoodud eesmärkidel vajame, seega oleneb see periood teie suhtlusest meiega. Näiteks, kui olete meilt ostu sooritanud, hoiame teie ostuga seotud andmeid arve esitamise, maksude ja garantii jaoks vajaliku perioodi. Samuti võime säilitada kirjavahetust teiega (näiteks, kui olete toote kohta kaebuse esitanud), nii kaua kui vajalik, et kaitsta ennast juriidiliste nõuete eest. Palun pange tähele, et kui loobute meie turunduskommunikatsioonist hoiame teie e-maili aadressi alles, et kindlustada teile turundusalase materjali tulevikus mitte saatmist.

Turvalisus

See Veebileht kinnitab, et kui lahkute Veebilehelt on andmed krüpteeritud. See protsess hõlmab informatsiooni konverteerimist koodiks, et ennetada autoriseerimata juurdepääsu teie andmetele. See Veebileht järgib seda protsessi ja rakendab turvalisi meetodeid, et kindlustada kaitse teie krediit -ja deebetkaardi tehingutele. Krüpteerimismeetodit SSL kasutatakse, et kaitsta klientide andmete liikumist mööda turvalisi kommunikatsioonikanaleid Veebilehele ja sealt väljapoole.

Kuigi me teeme kõik, mis meie võimuses, et isiklikud andmed oleksid meie Veebilehel alati kaitstud, ei saa me garanteerida meie Veebilehele edastatud informatsiooni turvalisust ja terviklikkust.

Lapsed

 

Meie Veebileht ei ole mõeldud lastele ja seda ei tohiks kasutada nooremad, kui 18-aastased. Me ei kogu teadlikult andmeid lastelt vanuses alla 18 eluaasta.

 

Küpsised

Meie Veebilehed kasutavad küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et tagada Veebilehe teatud funktsionaalsus, et mõista ja mõõta selle sooritust ja toimetada suunatud reklaami. Palun tutvuge põhjalikuma informatsiooni saamiseks küpsiste ja nende muutmise sätete kohta meie Küpsiste Poliitikaga siin. 

 

Teie õigused

 

Teil on oma isiklike andmete üle teatud seadusliku õigused, sealhulgas, näiteks õigus neile juurde pääseda, neid teisaldada ja nõuda enda isiklike andmete kustutamist.  

 

Lisaks on teil õigus keelata enda isiklike andmete teatud eesmärgil kasutamist, sealhulgas endale reklaami saatmiseks. Rohkemate detailide kohta turunduse valdkonnast vaadake ülevalpool olevat silti “Marketing”.

 

Me järgime mistahes päringuid, et saaksite oma õiguseid vastava seaduse raames kasutada. Palun olge teadlik sellest, et nendel õigustel on teatud piirangud ja võib esineda asjaolusid, kus me ei suuda teie päringut täita. Selleks, et teha päringuid seoses teie enda isikuandmetega või kui teil on küsimusi/muresid seoses enda isikuandmetega, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool olevaid kontaktandmeid. Andmekaitse puhul on teil õigus ühendust võtta ka oma kohaliku järelvalveasutusega.

 

Võtke meiega ühendust

 

Kui teil on küsimusi meie mistahes Privaatsuspoliitika aspektide kohta, palun võtke ühendust allpool oleva informatsiooni kaudu:

Telefon: 0161 8131481

E-mail: feedback@thehutgroup.com

Aadress: Klienditeenindus, Meridian House, Gadbrook Park, Cheshire, CW9 7RA

Viimati uuendatud 14/05/2018

Back to top